Special

JE ACHTERBAN MEEKRIJGEN? JA MAAR, HOE DAN?!

Om te beginnen door niet vóór maar mèt je achterban plannen te maken. En ook dat klinkt makkelijker dan het is. Hoe pak je dat dat aan? Waar loop je tegen aan? Hoe neem je input mee zonder zelf de regie te verliezen of beloftes niet waar te maken?

Speciaal voor directie- en bestuursleden die benieuwd zijn, hoe een dergelijke operatie in zijn werk gaat, organiseren wij hier een webinar over. Dit doen wij in samenwerking met Peter Hecker, manager van brancheorganisatie FME die dit proces eerder met ons doorliep. Het webinar duurt 45 minuten en is indien gewenst ook anoniem te volgen. Vragen kun je stellen via de chatfunctie.

Geef je HIER op als je dit graag bij wilt wonen.

Hieronder vind je een interview met Nicole Hanegraaf, clusterdirecteur van Delta Onderwijs Oosterhout die bij ons laatste webinar over het onderwijs aanwezig was.

Met alle betrokken partijen de toekomst van Oosterhout vormgeven.

In het verleden werden onze strategieplannen alleen gemaakt door bestuurders, die zich uiteraard wel lieten informeren, maar de plannen grotendeels zelf schreven.
Het nadeel van deze werkwijze was dat niemand eigenaar werd van die plannen: De leerkrachten herkenden zich er te weinig in. Dat moest dus anders!

De kracht van het onderwijs ligt namelijk bij de mensen die er werken, de leerkrachten. Zij máken de organisatie. Dus is het belangrijk dat zij zich eigenaar voelen van het nieuwe plan.
We besloten om voor het creëren van eigenaarschap onze achterban nauw te betrekken. In ons vorige strategieplan, vier jaar geleden, hebben we al een eerste stap gezet, die positief uitpakte.

Iedereen betrokken

Bij het nieuwe strategieplan hadden we de wens nog een stap verder te gaan in dat eigenaarschap: niet alleen álle medewerkers betrekken, maar ook de kinderen en partners als de naschoolse opvang en natuurlijk ook de ouders. De ontwikkeling van onze kinderen gaat ons immers allemaal aan het hart!De totstandkoming van het nieuwe plan deelden we op in 6 fases: dromen, focus aanbrengen, verdiepen, kiezen, vaststellen en implementeren.

Onze gedroomde toekomst voor het onderwijs.

We begonnen met dromen. Leidend was de vraag hoe kinderen zich het beste ontwikkelen en toegerust worden om duurzaam een wezenlijke bijdrage te leveren aan de maatschappij waarin zij opgroeien.
Over vijf locaties verdeeld bespraken 500 man bestaande uit leerkrachten, bestuurders, onderwijsinstanties en ouders hun dromen. Hoe mooi was dat! Daar werd de toekomst van Oosterhout ontworpen!
Wat me opviel was dat hoe behoudend mensen ook lijken te zijn; als ze mogen dromen, komen prachtige dingen naar boven, komen dingen in beweging. En leuk om te zien: uiteindelijk wil iedereen ongeveer hetzelfde. We willen allemaal dat er oog en oor is voor alle kinderen. Dat ze zichzelf zijn en blijven, dat ze opgroeien tot prachtige zelfstandige wezens.

Deelnemers aan de sessie waren zo enthousiast achteraf! Je voelde de verbinding. De trots! Iedereen was aangehaakt! Dat was voor ons ook een belangrijk subdoel voor het organiseren van de droomsessies: het creëren van onderlinge verbondenheid en draagvlak van alle aanwezigen.

Focus aanbrengen

Na de droomfase kwamen de focusessies. Doel van de focussessie was om samen met medewerkers en betrokken externe stakeholders van Delta een ruwe ontwikkelagenda op te stellen. Dat zijn de thema’s of issues waarop de nadruk moet worden gelegd in het nieuwe strategisch beleidsplan.

Hierna komt fase 3. Dat is waar we nu zitten. De items van de ontwikkelagenda worden uitgediept en vertaald naar praktisch en haalbare stappen. Aansluitend worden de adviezen geïntegreerd en wordt er door het het bevoegd gezag een klap opgegeven. En dan gaan we gaan we vieren en ermee aan de slag.

Veranderen is hoe dan ook spannend!

In deze vervolgstappen zie je dat er hier er daar ook wat angst ontstaat dat er iets wordt doorgeduwd. Of dat mensen zich ineens realiseren dat ze om hun dromen waar te maken iets kunnen of moeten veranderen. Je kunt aanlopen tegen je eigen fixed mind. ‘Ja maar, ik deed het toch goed!?’, ‘Ja maar, het is niet voor niks dat we dat zo hebben ingericht, dat is veel praktischer.’ Dan ontstaat er bijna spijt dat ze droomden. Maar veranderen, de beweging in gang zetten, is natuurlijk ook gewoon knetter spannend.Als regiegroep (bestaande uit een aantal clusterdirecteuren) is het essentieel om transparant te zijn. De achterban uitnodigen om aangehaakt te blijven om het samen te realiseren. Benadrukken dat er niks wordt opgelegd. Dat we als bestuur en regiegroep niks in achterkamertjes beslissen. En het enthousiasme overheerst nog steeds hoor. Die ongerustheid toont ook hun betrokkenheid. Ze zijn volledig eigenaar.

De rol van de directie.

Wat dit vergt van mij als clusterdirecteur? Ik denk de openheid en overtuiging dat je als directeur niet de wijsheid in pacht hebt. Mijn visie is dat hoe hoger je in de boom zit, des te meer faciliterend, ondersteunend je dient te zijn aan de mensen die het uitvoeren. Het is belangrijk dat iedereen zich competent kan en mag voelen. Dat is voor mij een basisvoorwaarde

Zelf de touwtjes in handen!

Wat ik zo tof vind aan deze manier van werken is dat je niet in hoeft te blijven hangen in dat wat allemaal niet zou kunnen. Je gaat uit van je dromen, van hetgeen jij wilt bereiken. Vanuit het collectief, met de insteek: we gaan het gewoon doen! Je bent natuurlijk op de overheid aangewezen als het op het geld aankomt, maar zij bepalen niet je richting. Dat doen wij zelf! Hoe wij het graag willen.Waar wij in geloven.

Dat gun ik iedereen in het onderwijs, maar ook in de zorg en eigenlijk elke professional die in zijn professie erkend wilt worden!

Ben je geïnteresseerd of dit ook voor jullie organisatie zou werken? Klik HIER om je aan te melden voor het gratis webinar.