Werkwijze


Image
Een traject is altijd maatwerk, met een gouden standaard als basis. Die is grofweg:
1. Ontwerpsessie (1 dagdeel) met een regieteam. Hierin maken we het ontwerp van het traject, inc. planning, rollen, besluitmomenten, etc.
2. Basis leggen: dag(en) met alle medewerkers en/of andere stakeholders.
Enorm goede gesprekken, leiden tot onderlinge verbinding en tot een ontwikkelagenda (en geïnteresseerden die thema’s willen uitdiepen).
3. Verdieping: nader onderzoek naar de ontwikkelthema’s. Dieper inzicht en wijsheid en betere onderlinge verbinding. En scherpe adviezen voor de strategie.
4. Kiezen en Integreren: alle adviezen aan elkaar relateren en erover besluiten, vaak door het MT.
5. Vaststellen en Vieren: vooral dat laatste niet vergeten! De manier om alle bronnen weer deelgenoot te maken en te ervaren dat je al op weg bent.
6. Implementatie: het praktisch toepasbaar maken van je nieuwe strategie.
Vaak spreken we in het traject ook een ‘direct change-doel’ af; iets dat al tijdens het project mag veranderen. Denk aan beter samenwerken, meer verbinding, scherper kiezen, meer ondernemerschap. Wij passen het DNA van de programmering daarop aan. Zodat we niet alleen een goede en scherpe strategie opleveren, maar ook een al gerealiseerde en voelbare verandering.
Zullen we een eerste stap zetten? Klik hier om contact met ons op te nemen.