Hoe wij werken

Participatief van aard

Creëren van beweging en betrokkenheid

Wij werken met een aanpak die participatief van aard is en zeer gericht op het creëren van beweging en betrokkenheid. Alle partijen die een rol spelen bij de strategie en planvorming praten mee. Het is namelijk belangrijk dat het plan aansluit bij hun perspectieven, behoeften en mogelijkheden wil het kans van slagen hebben. Dankzij de participatie krijg je plannen met een hoog uitvoerbaar gehalte en breed draagvlak.

Wij zijn niet de partij die met een aantal deskundigen in een ivoren toren een top-down plan schrijven, zodat jij vervolgens vastloopt op de vraag hoe alle partijen in het veld te kunnen enthousiasmeren of mee te krijgen in dat plan.

We steunen graag met onze expertise en tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat wanneer wij weer uitstappen, of niet nodig zijn in bepaalde fase, het plan en de beweging nog steeds doorgang heeft. Wij dragen daarom ook graag onze kennis en kunde over zodat jullie zelf kunnen zorgen voor blijvende samenwerk- en veranderkracht.

Een gouden standaard als basis

Een traject is altijd maatwerk, met een Gouden standaard als basis.

 • 1.Ontwerpsessie

  Met een regieteam een dagdeel samen het ontwerp maken van het traject waarin o.a. de gewenste effecten, kaders, rolverdeling, besluitmomenten en planning aanbod komt.

 • 2.Basis leggen

  Dag(en) met alle medewerkers en/of stakeholders. Goede gesprekken in kleine, van samenstelling wisselende groepjes leiden tot onderlinge verbinding en tot een ontwikkelagenda. Met de geïnteresseerden diepen we in de volgende stap de opgeworpen thema’s uit.

 • 3.Verdieping

  In een dagdeel doen we nader onderzoek naar de ontwikkelthema’s. Dieper inzicht, collectieve wijsheid en versterking van de verbinding staan hierin voorop. De uitkomst is: scherpe adviezen voor de strategie.

 • 4.Kiezen en integreren

  Alle adviezen aan elkaar relateren en erover besluiten. Dit gebeurt vaak door het MT.

 • 5.Vaststellen en vieren

  Delen van het uiteindelijke plan met de achterban en dan vieren. Vooral dat laatste niet vergeten! De manier om alle stakeholders weer deelgenoot te maken en te ervaren dat je al op weg bent.

 • 6.Invoeren

  Het praktisch uitvoeren van je nieuwe strategie.

We love it when a plan comes together!